ZASADY UZYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Normalne warunki klimatyczne użytkowania mebli: – wilgotność względna powietrza 40-70% – temperatura 15-30 °C.
3. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1m od czynnych grzejników.
4. Polakierowane powierzchnie mebli należy chronić przed zarysowaniem i obiciem.
5. Należy unikać długotrwałego kontaktu polakierowanych powierzchni z wysokimi temperaturami i rozpuszczalnikami. Czynniki te mogą również wpłynąć na uszkodzenie powłoki lakierniczej objawiające się w postaci odbarwień i zmatowień.
6. Elementów drewnianych nie wolno czyścić agresywnymi środkami.
7. Stoły i krzesła należy użytkować na równych powierzchniach.

 

ZASADY KONSERWACJI MEBLI

1. Meble należy regularnie odkurzać czysta i miękką szmatka. Może być ona sucha lub delikatnie zwilżona czystą wodą.

2. Zabrania się używania do konserwacji i czyszczenia mebli drewnianych jakimkolwiek chemicznym preparatem nawet gdy preparat taki jest do tego przeznaczony.